Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. - isp., 79/09. i 89/09. - isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

TOTAL solution j.d.o.o.

 I.Vidovčica odvojak 15

10000 Zagreb

 

Ili mailom: info@total-solution.hr

© 2021. Sva prava pridržana, TOTAL solution